โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ภาพรวมการลงทะเบียน
การลงทะเบียนตามระดับชั้น
ติดต่อสอบถาม

หากพบปัญหาข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถ login เข้าระบบได้ 

ให้แจ้งไปที่ Line Official กลุ่มบริหารงานวิชาการ @861dwrhj หรือสแกน QR Code ด้านล่าง


หรือติดต่อครูผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุม ห้องวิชาการ

กำลังดำเนินการ