กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


   นักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 - ม.6 ลงทะเบียนพร้อมกันในวัน พุธ ที่ 8 พ.ย. 2566 เวลา 12.45 น. ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 12 พ.ย. 2566เวลา 23.59 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

  นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

  รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
  รหัสผ่าน   :เลขบัตรประจำตัวประชาชน  (หากใช้เลขประชาชนแล้วไม่ได้ ให้ลองใช้เลขประจำตัวนักเรียน หรือ ติดต่องานกิจกรรมชุมนุมตามช่องทางด้านล่าง)


  ตัวอย่าง :
  ผู้ใช้ :    10001 <--- (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
  รหัสผ่าน :    1234567891234 <---(เลขประชาชน 13 หลัก)


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  *** นักเรียนสามารถยกเลิกการเลือกชุมนุมเดิมแล้วเลือกชุมนุมใหม่ได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน  หากเลยกำหนดเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ต้องแจ้งเปลี่ยนชุมนุมต่อครูผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุมที่ห้องวิชาการเท่านั้น ***

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  หากพบปัญหาข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถ login เข้าระบบได้

  ให้แจ้งไปที่ Line Official กลุ่มบริหารงานวิชาการ @861dwrhj หรือสแกน QR Code ด้านล่าง


  หรือติดต่อครูผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุมโดยตรง ที่ห้องวิชาการ

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กห
  กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม
  กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 - ม.6 ลงทะเบี... อ่านต่อ
  กำลังดำเนินการ